PROVERA ZADUŽENJA VLASNIKA GROBNIH MESTA

Za proveru unesite matični broj vlasnika grobnih mesta.
Lozinka je WEB KOD koji se nalazi na Vašem ugovoru


JMBG  
Lozinka  
[ Prijavi se ]